Pytania i odpowiedzi

W takim wypadku kontaktujemy się z nadawcą i prosimy go o podanie innego numeru rachunku w Polsce na który mamy przesłać zwrócone środki. Przelew na nowy rachunek wykonujemy bez żadnych dodatkowych opłat.

3D Secure to nowa technologia podnosząca poziom bezpieczeństwa przy transakcjach internetowych przez jednoznaczną identyfikację posiadacza karty za pomocą specjalnego hasła.

Autoryzacja karty to proces sprawdzania czy na rachunku posiadacza karty znajdują się wystarczające środki na dokonanie transakcji. Pozytywna autoryzacja blokuje środki na poczet płatności i redukuje dostępne saldo posiadacza karty.

Elixir to międzybankowy system pośredniczący w elektronicznej wymianie komunikatów o zleceniach płatniczych oraz wierzytelnościach. Elixir działa na zasadzie sesji rozliczeniowych, to znaczy, że rozliczenia komunikatów przysyłanych do systemu nie odbywają się na bieżąco tylko w określonych momentach dnia. Obecnie system obsługuje 3 sesje w ciągu dnia. W naszym systemie poprzez Elixir wysyłane są przelewy do banków które nie obsługują Express Elixir.

Express Elixir to pierwszy system rozliczeń płatności natychmiastowych w Polsce, umożliwiający bezpośrednią realizację transakcji z konta nadawcy w jednym banku na konto odbiorcy w innym banku. Umożliwia rozliczanie transakcji w czasie zbliżonym do rzeczywistego, a dzięki wykorzystaniu infrastruktury KIR i NBP środki nie opuszczają systemu bankowego. Poprzez Express Elixir realizujemy większość przelewów w naszym systemie.

Kod cvv2/cvc2 to rodzaj zabezpieczenia transakcji internetowych. Kod ten jest wymagany przy transakcjach bez fizycznego użycia karty np. przez internet. Kod cvv2/cvc2 znajduje się na odwrocie karty. Są to trzy ostatnie cyfry wydrukowane przy numerze karty na pasku do podpisu.

W tytule przelewu odbiorca widzi imię i nazwisko podane przy rejestracji konta, nasze ID przelewu oraz to co nadawca wpisał w pole tytuł przy zlecaniu przelewu.

Nie, żaden polski bank nie pobiera dodatkowych opłat.

Pieniądze można przesłać do każdego banku w Polsce. Bez żadnego wyjątku.

Zazwyczaj tak, jednak zależy to od decyzji banku, który wydał kartę. O możliwość płacenia w internecie kartą płaską pytaj w swoim banku lub po prostu spróbuj czy możesz nią zapłacić.

Zazwyczaj tak, jednak zależy to od decyzji banku, który wydał kartę. O możliwość płacenia w internecie kartą płaską pytaj w swoim banku lub po prostu spróbuj czy możesz nią zapłacić.

Nie ma takiej możliwości, usługa którą oferujemy polega na wysyłaniu przelewów na konta złotówkowe w Polsce.

Przelew można wysłać na dowolne konto złotówkowe w każdym polskim banku.

Niestety nie ma takiej możliwości, realizujemy tylko przelewy do Polski.

Nie ma takiej możliwości, zgodnie z regulaminem konto musi być zarejestrowane na tą samą osobę co karta.

Tak, jeśli bank dopuszcza płatność tą kartą w internecie. W naszym systemie można płacić zarówno kartą kredytową jak i debetową.

Tak, po rejestracji jest taka możliwość w zakładce Moje dane.

Tak, lokalizacja komputera osoby wysyłającej przelew nie ma znaczenia.

Nie ma możliwości anulowania transakcji, gdyż jest ona od razu wysyłana do odbiorcy.

Numer konta nadawcy nie jest widoczny, nawet my go nie znamy. Nadawcą przelewu jest Transfer24 i numer konta naszej firmy widzi odbiorca.

Potwierdzenie przelewu można pobrać w zakładce Historia transakcji. Potwierdzenie przelewu można również wysłać e-mailem na dowolny adres.

Nie, aby wysłać przelew należy podać numer rachunku bankowego odbiorcy składający się z 26 cyfr. Taki standard oznaczania rachunków bankowych nazywa się NRB i jest stosowany w obrocie krajowym.

Autoryzacja karty jest ostatnim etapem wysyłania przelewu, jeśli jest pozytywna przelew zostaje przyjęty do realizacji.

Nie. Transfer24 nie ma dostępu do numerów i innych danych kart płatniczych. Dane kart płatniczych poprzez zabezpieczony formularz, trafiają bezpośrednio na bezpieczny serwer eCard S.A.

Nie ma dziennego ograniczenia ilości wysyłanych przelewów jeśli suma przelewów mieści się w dziennym limicie transakcji.

Kurs w naszym systemie zmienia się w zależności od zmian kursu na rynku międzybankowym. Jeśli jest taka potrzeba zmienia się kilka razy w ciągu dnia. Transakcja jest zawsze zawierana po kursie obowiązującym w momencie jej zawarcia.

Autoryzacja karty następuje w czasie kilku sekund, po poprawnej autoryzacji karty przelew jest natychmiast, automatycznie księgowany w naszym systemie.

Konto użytkownika może zablokować administrator. W tym celu należy wysłać maila korzystając z formularza dostępnego po zalogowaniu.

W polu odbiorca należy wpisać Zakład Karny lub Areszt Śledczy, natomiast w polu tytuł należy podać imię i nazwisko oraz imię ojca osadzonego, np. Jan Nowak syn Zbigniewa.

Minimalna kwota przelewu to 1,00 GBP/ 1,00 EUR/ 10,00 NOK

Każdy przelew do Polski zlecony w dniu roboczym w godzinach 7:50 – 19:50 (czasu PL) jest księgowany na koncie odbiorcy w czasie nie dłuższym niż 10 minut. Przelewy nie są dostarczane do odbiorców w dniach, w których banki w Polsce nie pracują czyli soboty, niedziele i polskie święta. W takim wypadku przelewy są księgowane na koncie odbiorcy pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym o godzinie 8:00.

Jeśli bank odbiorcy nie obsługuje Express Elixir przelewy realizowane są w trybie Elixir. W takim przypadku przelew do Polski zlecony do godziny 11:15 (czasu PL) w dniu roboczym jest księgowany na koncie odbiorcy tego samego dnia. W tym samym dniu roboczym są księgowane również przelewy zlecone do godziny 14:45, jeśli bank odbiorcy przyjmuje przelewy przychodzące w III sesji systemu ELIXIR.

Status Nieautoryzowany oznacza, że karta nie została poprawnie autoryzowana, taki przelew nie zostanie zrealizowany. Status Autoryzowany/Zaksięgowany oznacza, że autoryzacja karty przebiegła poprawnie, przelew został zaksięgowany i czeka na wysłanie. Status Wysłany oznacza, że przelew został wysłany do odbiorcy. Status Odrzucony oznacza, że z jakiegoś powodu (przekroczony limit transakcji, odmowa autoryzacji przez bank...) przelew nie został przyjęty przez nasz system i nie zostanie zrealizowany. Status Zwrot oznacza, że przelew został poprawnie autoryzowany a następnie anulowany, w takim przypadku pieniądze wracają na konto nadawcy.

Po prostu wysyłając przelew należy użyć nowej karty.

Po prostu wysyłając przelew proszę podać dane nowej karty.

Nie mamy wpływu na proces autoryzacji karty, w takim przypadku należy się skontaktować z bankiem który wydał kartę.

Czasami zdarza się, że program pocztowy uzna maila aktywacyjnego za spam i przeniesie go do folderu SPAM lub w skrajnych przypadkach usunie go z serwera przed dostarczeniem. Jeśli maila nie ma w folderze SPAM, należy skorzystać z opcji ponownego wysłania maila aktywującego - taka opcja pojawi się przy próbie zalogowania na nieaktywne konto. Aby mieć pewność że wiadomość zostanie dostarczona sugerujemy przed jej ponownym wysłaniem dodać do książki adresowej programu pocztowego odbiorcę system@transfer.24.co.uk

W tytule wysyłanego przez nas przelewu zawsze jest imię i nazwisko nadawcy oraz tytuł podany przez nadawcę. Ważne jest aby w tytule podać informacje mogące pomóc w identyfikacji wpłaty np. numer umowy, polisy, faktury itp. Janów Nowaków może być kilku a numer umowy lub polisy jest niepowtarzalny. W 99,9 % przelewów nie ma problemu z identyfikacją wpłaty przez odbiorcę.

Aby wysłać przelew należy podać numer rachunku bankowego odbiorcy składający się z 26 cyfr. Taki standard oznaczania rachunków bankowych nazywa się NRB i jest stosowany w obrocie krajowym.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie?Skontaktuj się z nami

wykonaliśmy 4.626.742 przelewów do Polski

Pobierz aplikację Transfer24 na swój telefon

6,7 tys. użytkowników lubi to.