Zagrożenia

Celem zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Twoich płatności internetowych wdrożyliśmy procedury i zabezpieczenia, które pomogą Ci uniknąć zagrożeń dla bezpieczeństwa realizacji przekazów pieniężnych.

Oto podstawowe zasady bezpieczeństwa naszego systemu płatności internetowych:

 • System przekazów internetowych Transfer24 nie wymaga podawania numeru karty płatniczej. Nie znamy numeru twojej karty płatniczej i nie przetwarzamy w żaden sposób takich danych.

 • Numer karty płatniczej podajesz operatorowi płatności kartą (eCard S.A.). W ten sposób zatwierdzenie transakcji dokonanych w naszym systemie nie jest możliwe bez dodatkowego uwierzytelnienia z udziałem drugiego operatora płatności.

 • Twoje dane wykorzystywane w procesie logowania oraz inicjowania przekazu są chronione przed kradzieżą lub przechwyceniem za pomocą szyfrowania przy pomocy certyfikatu SSL. Szyfrowaniu podlega cały proces od logowania na konto do wylogowania z konta (ochrona przekazywanych danych „end to end”).

 • Wszelkie informacje istotne i przeznaczone tylko dla Ciebie są przez nas wysyłane bezpośrednio na twoje konto klienta i widoczne dopiero po skutecznym zalogowaniu się na koncie.

Poniżej przedstawiamy informacje o najpoważniejszych zagrożeniach związanych z wykonywaniem płatności internetowych.
1. Kradzież tożsamości

Kradzież tożsamości polega na bezprawnym wejściu w posiadanie Twoich danych osobowych. Najczęściej kradzione dane to imię i nazwisko, adres zameldowania, pesel, numer karty kredytowej. Korzystając z czyichś danych, internetowi oszuści mogą np. wyłudzać kredyty, czy też dokonywać zakupów przez Internet.

W jaki sposób możesz chronić swoją tożsamość w Internecie?
 1. Dbaj o prywatność swoich danych – zarówno publikowanych w sieci Internet, jak i wykorzystywanych w codzienny w Internecie i poza nim.

 2. Korzystaj wyłącznie z zaufanych systemów płatności internetowych, oferujących szyfrowanie połącznie z certyfikatem bezpieczeństwa (możesz go najczęściej rozpoznać po zielonym pasku adresu internetowego w przeglądarce);

 3. Nigdy nie odpowiadaj na wiadomości e-mail z prośbą o podanie prywatnych danych, a szczególnie:

  • imienia i nazwiska;

  • imion rodziców;

  • miejsca i daty urodzenia;

  • numerów identyfikacyjnych (NIP, PESEL);

  • numerów kart płatniczych;

  • kodów jednorazowych z kart kodów wydawanych przez instytucje finansowe;

  • danych dostępowych do konta: loginu, hasła.

 4. Regularnie sprawdzaj historię operacji na swoim koncie pod kątem podejrzanych operacji, których wykonania nie możesz potwierdzić.

 5. Unikaj zamykania przeglądarki internetowej przed wylogowaniem się ze swojego konta lub ze strony transakcyjnej naszego serwisu.

2. Phishing
Czym jest phishing?

Phishing (spoofing) – jest to wyłudzanie poufnych informacji (np. haseł, numerów karty kredytowej, danych osobowych) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję. Jedna z najczęstszych metod phishingu polega na wysyłaniu fałszywych wiadomości e-mail.

Pamiętaj, że system przekazów pieniężnych Transfer24 nigdy nie prosi w korespondencji o:
 • podanie lub potwierdzenie numeru kart płatniczych,

 • podanie lub potwierdzenie hasła,

 • podanie lub potwierdzenie loginu użytkownika.

Korespondencja z systemu przekazów pieniężnych Transfer24 nigdy nie zawiera jakiegokolwiek oprogramowania przesyłanego w załączniku.

Jak możesz rozpoznać e-mail lub stronę internetową przeznaczoną do phishingu?

Najczęstsza praktyka polega na kopiowaniu stron internetowych, tak aby po wejściu na tak spreparowaną stronę przeciętny użytkownik nie rozpoznał żadnych zmian i zalogował się, udostępniając swoje dane.

Należy zawsze zwracać uwagę na adres www, strony widoczny w oknie przeglądarki i sprawdzać zakładki na stronie, pod kątem ich rzeczywistego działania. Możesz również zwrócić uwagę na błędy językowe w tekstach i komunikatach widocznych na stronie, lub inny wygląd okna do logowania.

Wiadomości wyłudzające dane poufne

Jeśli otrzymasz e-mail, w którym będzie opisana instrukcja postępowania związana z Twoim kontem w naszym serwisie, nie powinieneś klikać w żaden odnośnik w wiadomości, który wymaga podania danych poufnych, lub danych osobowych.

Jeśli otrzymasz e-mail, do którego będzie dołączony jakikolwiek plik (faktura, wezwanie, zestawienie i inne) w formacie innym niż PDF, nie otwieraj załącznika i prześlij całą wiadomość na adres:bezpieczenstwo@transfer24.eu

Jeśli otrzymasz jakikolwiek e-mail, wysłany z adresu wskazującego na pochodzenie z serwisu Transfer24, prześlij całą wiadomość na adresbezpieczenstwo@transfer24.eu

Po otrzymaniu twojej informacji sprawdzimy treść wiadomości oraz adres, z którego została wysłana, a następnie odpowiemy Ci, czy wiadomość pochodzi od nas czy też nie.

Twoje informacje pomogą ochronić innych użytkowników naszego serwisu, a jednocześnie umożliwią nam opublikowanie ostrzeżenia o bezprawnych działaniach, które mogą zagrażać naszym użytkownikom.

wykonaliśmy 4.581.763 przelewów do Polski

Pobierz aplikację Transfer24 na swój telefon

6,7 tys. użytkowników lubi to.